Shostakovich: Lady Macbeth Of Mtsensk Rostropovich

Album cover art for upc 5099996683828
Label: EMI
Catalog: 5099996683828
Format: CD

Galina Vishnevskaya, Nicolai Gedda, Dimiter Petkov, Birgit Finnila, Werner Krenn / Ambrosian Opera Chorus, London Philharmonic Orchestra, Mstislav Rostropovich

Shostakovich: Lady Macbeth of Mtsensk